Proizvodi
Upute za postavljanje
Sve za vaš krov
 

UPUTE ZA POSTAVLJANJE CRIJEPA
TIP DVOSTRUKI -S i CLASSIC


Krov mora čuvati kuću od kiše i ostalih padalina. To postižemo ispravnim nagibom krova obzirom na materijal i pokrivanje. Kod manjih nagiba krova potrebno je planirati i poduzeti dodatne mjere, kao što je sekundarni pokrov (folija GRAMAFLEX).

Pri ekstremnim vremenskim utjecajima, kao što su kiša i snijeg koje nosi vjetar, zaleđivanje i slijeganje snijega, pri raznolikosti klimatskih prilika specifičnih za pojedinu regiju, kod strmih i položenih krovova, dugih krovnih rogova, kod duge pokrivenosti krova snijegom i si., vlaga od padalina može doći ispod pokrova i navlažiti potkrovne prostorije. Takve negativne utjecaje možemo spriječiti ako planiramo i izvedemo dodatne mjere postavljanjem sekundarnog pokrova (donje natezne folije). Sve dodatne informacije oko pokrivanja mogu se dobiti kod prodavača pokrova.


  Dužina Širina Pokrivna dužina Pokrivna širina Težina Komad/paleta
DVOSTRUKI S 420 mm 330 mm max 345 mm 300 mm ca 4.0 kg/kom 120 ili 240 kom
Sljemenjak 420 mm 250/230 mm 330-370 mm 250/230 mm ca 4.0 kg/kom 96 kom
Rubnik d. 420 mm 330 mm max 345 mm 293 mm ca 6.2 kg/kom 36 kom
Rubnik l. 420 mm 330 mm max 345 mm 263 mm ca 6.2 kg/kom 36 kom
Crijep 1/2 420 mm 180 mm max 345 mm 150 mm ca 2.1 kg/kom 170 kom
CLASSIC 420 mm 330 mm max 345 mm 300 mm ca 4.0 kg/kom 120 ili 240 kom
Sljemenjak 420 mm 250/230 mm 330-370 mm 250/230 mm ca 4.0 kg/kom 96 kom
Rubnik d. 420 mm 330 mm max 345 mm 293 mm ca 6.1 kg/kom 38 kom
Rubnik l. 420 mm 330 mm max 345 mm 263 mm ca 6.1 kg/kom 38 kom
Crijep 1/2 420 mm 180 mm max 345 mm 150 mm ca 2.1 kg/kom 170 kom


1. Postavljanje i pričvršćivanje okapnog lima na krovne grede uzduž okapnice
Okapni lim služi za odvođenje kišnice, kondenzirane vode i rose.

2. Postavljanje donje natezne folije
Donju nateznu foliju postavljamo od okapnice do sljemena. Postavljanje počinje od okapnice, a završava kod sljemena. Donju nateznu foliju nije potrebno lijepiti. Postavlja se prema uputama proizvođača.

3. Postavljanje kontraletvi
Kontraletve minimalnog presjeka 50/50 mm osiguravaju dodatno prozračivanje, a pričvršćuju se na rogove.

4. Postavljanje okapne letve
Okapna letva postavlja se i učvršćuje poprečno preko donjeg dijela kontraletvi, poravnano s rubom kontra letve.

5. Postavljanje trake zračnik
Traka zračnik pričvršćuje se na gornjem rubu okapne letve do okapnog lima.

6. Elemet zračnik za okapnicu
Element zračnik za okapnicu pričvršćuje se iznad okapne letve klinastom letvom, na kontraletvu.

7. Postavljanje krovnih letvi
Dimenzija letvi ovisi o razmaku rogova. Najmanji
presjek letvi je 40/50 mm.
Razmak letvi ovisi o nagibu krova.

8. Prekrivanje
Crijep postavljamo s desna na lijevo. Površinu krova prije pokrivanja treba podijeliti u smjeru rogova i smjeru okapnice obzirom na pokrivne širine i dužine. Širinu krovne površine određujemo tako da pokrivnu širinu obilježimo na potrebnom razmaku te izvedemo probno postavljanje od okapnice do sljemena. Pokrivanje crijepova varira i zavisi o tipu crijepa i nagibu krova. Kod odgovarajućeg rasporeda moguće je pokrivanje prilagoditi različitim dužinama rogova.
Površinu krova treba podijeliti tako da se izbjegne rezanje crijepova na okapnici. Ako to nije moguće, kao npr. kod kraćih rogova, pomaknutih ili neravnih okapnica, treba odrezati okapnu liniju ili je izravnati odgovarajućim okapnim ili kutnim limom. Na području s mnogo snijega, gdje se na okapnici duže vremena zadržava snijeg ili led, preporučamo iza žlijeba postaviti okapni kutnik, kako bi se osiguralo prozračivanje pokrova na razini kontraletvi.

9. Nadstrešnica - rubovi
Prednje nadstrešnice pokrivamo rubnim crijepom i crijepom 1/2. Sve rubne crijepove na pokrivenom dijelu pričvrstimo na donju konstrukciju, tako da svaki rubni crijep učvrstimo vijkom za drvo (4,5 x 24 mm). Kod rubnih crijepova razmak između unutarnjeg ruba crijepa i vanjskog ruba prednje stijene mora biti najmanje l cm.
Potrebno je obratiti pažnju na konstrukcije nadstrešnice koje značajno premašuju prednju stijenu. Ostatak nosivih letvi iznad vanjskog ruba naslonske daske ne smije biti više od 300 mm, a poravnava se po potrebi i poprečnim prerezom krovnih letava.

10. Sljeme (sljemeni crijep-sljemenjak)
Sljemeni crijep postavljamo jedan pod drugi tako da se prekrivaju najmanje 40 cm. Početak i kraj sljemena pokrije se sljemenom pločicom. Sljemene crijepove pričvrstimo na donju konstrukciju sljemeno-grebenskom spojnicom. Sljemenu letvu postavimo tako da sljemeni crijepovi sa svih strana dostatno prekrivaju pokrov. Suho pokrivanje sljemenim crijepovima izvršimo pripadajućim suho-sljemenskim ili grebenskim elementima.

11. Greben
Greben pokrivamo sljemenskim crijepovima. Postavljanje i pričvršćivanje na donju konstrukciju vrši se kao i kod sljemena. Kao zaštitu od raznih padalina, postavimo element zračnik.

12. Jednostrešni krov
Jednostrešni krov pokrivamo posebnim crijepom. Kod pokrivanja treba uvažavati konstrukciju i potrebne otvore za prozračivanje, koji su uobičajeno dimenzionirani. Crijep za jednostrešni krov učvršćuje se, kao i rubni crijepovi, najmanje jednim vijkom.

13. Uvala
Prilikom pokrivanja krovnih uvala treba paziti na pravilno razvijenu širinu uvale kako ne bi propuštala vlagu. To je posebno je važno za krovove s manjim nagibom. Uvala se mora osigurati dovoljnim brojem metalnih snjegobrana kako ne bi došlo do oštećenja crijepa.

14. Spojevi i završeci s drugim pokrovnim materijalima
Za pokrivanje dijelova krova, kao što je kod dimnjaka, mansardnih prozora i sl., možemo upotrijebiti druge pokrovne materijale.

15. Ugradbeni i sistemski dodatni elementi
Ugradbeni i sistemski dodatni elementi kao što su snjegobran, snjegobranska rešetka i sl. ugrađuju se u krov tako da krov ne propušta vodu, a u skladu s tehničkim propisima.
Ugrađeni elementi pod opterećenjem ne smiju oštetiti pokrov, u suprotnom treba ugraditi odgovarajuće podloge za rasterećenje.
Treba uvažavati propise o sigurnosti objekata, građenju objekata i propise proizvođača.

16. Otvori
Otvori u pokrovu kao što su otvori za antene, ventilacijske cijevi, krovne prozore i sl., ugrađuju se upotrebom odgovarajućih elemenata koji ne propuštaju vodu.

17. Krovne kućice
Kod pokrivanja krovnih kućica u načelu vrijedi isto kao i kod ostale površine krova. Kod podjele površine u smjeru okapnice i smjeru sljemena moramo uzeti u obzir dimenzije krovnih kućica.

18. Krovni prijelazi
Krovne prijelaze kod krovnih kućica oblikujemo posebnim dijelovima, metalnim ili montažnim elementima. Crijepovi gornje površine moraju biti postavljeni tako da omogućuju otjecanje padalina na donju površinu.

19. Osiguranje od udara vjetra
Osiguranje od udara vjetra vrši se obzirom na položaj objekta. Treba uvažavati lokalne meteorološke prilike.

20. Za pričvršćivanje se koriste antikorozijski materijali.Tablica za omjer udaljenosti između letvi :

Udaljenosti
između letvi
Ispod 22 ° | 22 ° - 30 ° | Preko 30 °
31,4 31,6 31,8 32,0 32,2 32,4 32,6 32,8 33,0 33,2 33,4 33,6 33,8 34,0 34,2 34,4
2 reda 62,8 63,2 63,6 64,0 64,4 64,8 65,2 65,6 66,0 66,4 66,8 67,2 67,6 68,0 68,4 68,8
3 reda 94,2 94,8 95,4 96,0 96,6 97,2 97,8 98,4 99,0 99,6 100,2 100,8 101,4 102,0 102,6 103,2
4 reda 125,6 126,4 127,2 128,0 128,8 129,6 130,4 131,2 132,0 132,8 133,6 134,4 135,2 136,0 136,8 137,6
5 reda 157,0 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0 163,0 164,0 165,0 166,0 167,0 168,0 169,0 170,0 171,0 172,0
6 reda 188,4 189,6 190,8 192,0 193,2 194,4 195,6 196,8 198,0 199,2 200,4 201,6 202,8 204,0 205,2 206,4
7 reda 219,8 221,2 222,6 224,0 225,4 226,8 228,2 229,6 231,0 232,4 233,8 235,2 236,6 238,0 239,4 240,8
8 reda 251,2 252,8 254,4 256,0 257,6 259,2 260,8 262,4 264,0 265,6 267,2 268,8 270,4 272,0 273,6 275,2
9 reda 282,6 284,4 286,2 288,0 289,8 291,6 293,4 295,2 297,0 298,8 300,6 302,4 304,2 306,0 307,8 309,6
10 reda 314,0 316,0 318,0 320,0 322,0 324,0 326,0 328,0 330,0 332,0 334,0 336,0 338,0 340,0 342,0 344,0
11 reda 345,4 347,6 349,8 352,0 354,2 356,4 358,6 360,8 363,0 365,2 367,4 369,6 371,8 374,0 376,2 378,4
12 reda 376,8 379,2 381,6 384,0 386,4 388,8 391,2 393,6 396,0 398,4 400,8 403,2 405,6 408,0 410,4 412,8
13 reda 408,2 410,8 413,4 416,0 418,6 421,2 423,8 426,4 429,0 431,6 434,2 436,8 439,4 442,0 444,6 447,2
14 reda 439,6 442,4 445,2 448,0 450,8 453,6 456,4 459,2 462,0 464,8 467,6 470,4 473,2 476,0 478,8 481,6
15 reda 471,0 474,0 477,0 480,0 483,0 486,0 489,0 492,0 495,0 498,0 501,0 504,0 507,0 510,0 513,0 516,0
16 reda 502,4 505,6 508,8 512,0 515,2 518,4 521,6 524,8 528,0 531,2 534,4 537,6 540,8 544,0 547,2 550,4
17 reda 533,8 537,2 540,6 544,0 547,4 550,8 554,2 557,6 561,0 564,4 567,8 571,2 574,6 578,0 581,4 584,8
18 reda 565,2 568,8 572,4 576,0 579,6 583,2 586,8 590,4 594,0 597,6 601,2 604,8 608,4 612,0 615,6 619,2
19 reda 596,6 600,4 604,2 608,0 611,8 615,6 619,4 623,2 627,0 630,8 634,6 638,4 642,2 646,0 649,8 653,3
20 reda 628,0 632,0 636,0 640,0 644,0 648,0 652,0 656,0 660,0 664,0 668,0 672,0 676,0 680,0 684,0 688,0
21 reda 659,4 663,6 667,8 672,0 676,2 680,4 684,6 688,8 693,0 697,2 701,4 705,6 709,8 714,0 718,2 722,4
22 reda 690,8 695,2 699,6 704,0 708,4 712,8 717,2 721,6 726,0 730,4 734,8 739,2 743,6 748,0 752,4 756,8
23 reda 722,2 726,8 731,4 736,0 740,6 745,2 749,8 754,4 759,0 763,6 768,2 772,8 777,4 782,0 786,6 791,2

24 reda

753,6 758,4 763,2 768,0 772,8 777,6 782,4 787,2 792,0 796,8 801,6 806,4 811,2 816,0 820,8 825,6
25 reda 785,0 790,0 795,0 800,0 805,0 810,0 815,0 820,0 825,0 830,0 835,0 840,0 845,0 850,0 855,0 860,0
26 reda 816,4 821,6 826,8 832,0 837,2 842,4 847,6 852,8 858,0 863,2 868,4 873,6 878,8 884,0 889,2 894,4
27 reda 847,8 853,2 858,6 864,0 869,4 874,8 880,2 885,6 891,0 896,4 901,8 907,2 912,6 918,0 923,4 928,8
28 reda 879,2 884,8 890,4 896,0 901,6 907,2 912,8 918,4 924,0 929,6 935,2 940,8 946,4 952,0 957,6 963,2
29 reda 910,6 916,4 922,2 928,0 933,8 939,6 945,4 951,2 957,0 962,8 968,6 974,4 980,2 986,0 991,8 997,6
30 reda 942,0 948,0 954,0 960,0 966,0 972,0 978,0 984,0 990,0 996,0 1002,0 1008,0 1014,0 1020,0 1026,0 1032,0

Hippo GM d.o.o. • Zaprešić, B. Josipa Jelačića 51 • Maloprodaja 01/3310-788 • Veleprodaja 01/3391-973 • Email: info@hippo-gm.hr • design by pc art